Otvorene online prijave za 2. Međunarodno violinističko natjecanje ARDEA

 

Otvorene su online prijave za 2. Međunarodno violinističko natjecanje ARDEA namijenjeno isključivo aktivnim polaznicima ovogodišnjeg violinističkog kursa Međunarodnog seminara klasične glazbe ARDEA 2023.

2. Međunarodno violinističko natjecanje ARDEA, organizirano preko Centra za obrazovanje i kulturu “Akademija” Čapljina, održat će se u dvoranama COK “Akademija” Čapljina od 24. do 27. lipnja 2023. godine (ulica Ruđera Boškovića bb, Čapljina, Bosna i Hercegovina). Pravo sudjelovanja na Natjecanju imaju isključivo aktivni polaznici ovogodišnjeg violinističkog kursa Međunarodnog seminara klasične glazbe ARDEA 2023, a osnovni uvjet pristupa Natjecanju je potpuno i pravodobno popunjen elektronski obrazac prijave dostupan na dnu ove stranice.

Natjecanje nije obvezno za polaznike Međunarodnog seminara klasične glazbe ARDEA 2023 (moguće je pohađati seminar odabranog profesora i bez sudjelovanja na Natjecanju).

Prijava za Natjecanje podnosi se isključivo elektronskim putem.

Prijavu je potrebno ispuniti i poslati najkasnije do 01. lipnja 2023. godine.

U nastavku pročitajte opći pravilnik i propozicije za 2. Međunarodno violinističko natjecanje ARDEA.

 

 

OPĆI PRAVILNIK

PROPOZICIJE

 

Napominjemo kako se na Međunarodni seminar klasične glazbe može prijaviti OVDJE.

 

 

UPLATE

 

 

Za uplate iz inozemstva molimo uplatiti novčani iznos troška pojedinačnog video snimanja na sljedeći bankovni račun:

 

 

Račun na: Centar za obrazovanje i kulturu AKADEMIJA – Capljina

Naziv banke: UniCredit Bank d.d. Mostar

IBAN: BA393381104846172106

SWIFT: UNCRBA22

 

 

Za uplate iz Bosne i Hercegovine molimo uplatiti novčani iznos pojedinačnog video snimanja na sljedeći bankovni račun:

 

 

Identifikacijski broj (IB): 4227794780004

Naziv Banke: UniCredit Bank d.d. Mostar

Broj KM računa: 3381102246171787

 

 

Za bankovni transfer koristi se srednji tečaj EUR-a dostupan na tečajnoj listi Centralne banke Bosne i Hercegovine.

 

 

Važno: pri izravnoj uplati, molimo da upišete svoje ime (ime kandidata) i navedete ARDEA Natjecanje kao doznaku i svrhu uplate.

 

 

Online application for the 2nd ARDEA International Violin Competition is open

Online application is open for the 2nd ARDEA International Violin Competition, intended exclusively for active participants of this year’s violin course of the ARDEA International Classical Music Masterclasses 2023. The 2nd ARDEA International Violin Competition, organized by the Center for Education and Culture “Akademija” Čapljina, will be held in the halls of “Akademija” Čapljina from 24 June to 27 June 2023 (Ruđera Boškovića bb Street, Čapljina, Bosnia and Herzegovina).

Only active participants of this year’s violin course of the International Classical Music Masterclasses ARDEA 2023 are eligible to participate in the Competition, and the basic condition for access to the Competition is a completely and timely completed online application form available at the bottom of this page.

The Competition is not mandatory for participants of the ARDEA 2023 International Classical Music Masterclasses (it is possible to attend the seminar of the selected professor without participating in the Competition).

Application for the Competition is submitted exclusively electronically.

The application must be filled out and sent no later than 1 June 2023.

Below, you can read the general regulations and propositions for the 2nd ARDEA International Violin Competition.

 

GENERAL RULES

PROPOSITIONS

 

Please note that you can apply for the International Classical Music Masterclasses HERE.
 
 

PAYMENTS

For payments from abroad, please pay the amount of the cost of individual video recording to the following bank account:

Account to: Centre for Education and Culture AKADEMIJA – Capljina

Bank name: UniCredit Bank d.d. Mostar

IBAN: BA393381104846172106

SWIFT: UNCRBA22

For payments from Bosnia and Herzegovina, please pay the amount of the cost of individual video recording to the following bank account:

Identification number (IB): 4227794780004

Bank name: UniCredit Bank d.d. Mostar

KM account number: 3381102246171787

For the bank transfer, the middle EUR exchange rate available on the exchange rate list of the Central Bank of Bosnia and Herzegovina is used.

Important: when making a direct payment, please enter your name (candidate’s name) and specify ARDEA Competition as the remittance and the purpose of the payment.