FRAMOST – Održan koncert TRIO ARDEA u Čapljini

Pročitajte članak te pogledajte fotogaleriju sa održanog kocerta klasične glazbe TRIO ARDEA u Čapljini koji donosi portal FRAMOST na ovome linku.