Koncert gudačkog orkestra Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu