Učenje tehnika i usvajanje metodologije za izradu svih razina stručnih i znanstvenih radova

Ciljevi:

  1. Osposobiti polaznike za istraživanje i praktičnu primjenu znanja u programu Microsoft word.
  2. Razviti sposobnost i stjecanje vještina u pronalaženju izvora i literature.
  3. Razviti sposobnosti strukturiranja i izrade radova koristeći se znanstvenim bilješkama i bibliografijom.
  4. Upoznavanje s raznim vrstama metodologije i njihova primjena u sklopu radova.

Ishodi:

  1. Nakon uspješno dovršenog tečaja, polaznici će moći samostalno prepoznati metodološke osobitosti.
  2. Polaznici će steći sposobnosti i vještine samostalnog pronalaženja izvora literature, strukturiranja i same izrade stručnih (od najniže do najviše forme tj. maturski radovi, referati, eseji, seminarski, završni i diplomski) radova.

Način izvođenja:

Individualno i grupno uz spoj predavanja i vježbi na računalu.