Ardea

International Music Masterclasses

22. LIPNJA  – 17. PROSINCA 2023.

Dobro došli na Međunarodni Masterklas Klasične glazbe ARDEA.

Međunarodni seminar klasične glazbe ARDEA 2023 u Čapljinu dolazi po sedmi put, a tijekom ljetnog majstorskog ciklusa bit će domaćin devetero vrsnih instrumentalnih pedagoga, uvaženih profesora i profesorica kako iz Bosne i Hercegovine, tako i svijeta. Ugostit će i nekoliko umjetničkih suradnika, koncertnih interpreta i predavača te omogućiti jedinstvenu sintezu svih aspekata koji mladog glazbenika vode od učionice do koncertne pozornice. Ljetni majstorski ciklus započinje 6. lipnja i traje sve do 3. rujna, a u ponudi ARDEA 2023 nalaze se 4 instrumentalna kursa – seminari za violinu, klavir, flautu i gitaru. Zimski majstorski ciklus započinje 15. prosinca i traje do 17. prosinca, a u ponudi ARDEA 2023 nalazi se instrumentalni kurs za klavir.

Zadovoljstvo nam je predstaviti vam naše ovogodišnje ARDEA 2023 predavače:

LJETNI CIKLUS

VIOLINA

Goran Končar, Hrvatska
22. lipnja – 28. lipnja

Evgenia Epshtein, Izrael / Hrvatska
22. lipnja – 28. lipnja

Irena Vučić, Bosna i Hercegovina
22. lipnja – 28. lipnja

Ivan Batoš, umjetnički suradnik

GITARA

Maroje Brčić, Hrvatska
12. srpnja – 18. srpnja

Željko Mandarić, Bosna i Hercegovina
12. srpnja – 18. srpnja

Gabrijela Glavinić, umjetnička suradnica

FLAUTA

Marko Zupan, Slovenija
20. srpnja – 26. srpnja

Silvia Vukojević, umjetnička suradnica

KLAVIR

Đorđe Stanetti, Hrvatska
24. srpnja – 30. srpnja

Marijan Đuzel, Hrvatska
24. srpnja – 30. srpnja

Oliver Kern, Njemačka
28. kolovoza – 3. rujna

Božidar Vlašić, umjetnički suradnik

ZIMSKI CIKLUS

KLAVIR

Dragomir Bratić, Srbija
15. prosinca – 17. prosinca

Gabrijela Glavinić, umjetnička suradnica

Važno: upute za sudjelovanje, prava i obveze, postupak i cijene prijave i participacije za zimski majstorski ciklus nisu isti kao i za ljetni majstorski ciklus. Zimski majstorski ciklus ne uključuje mogućnost djelomičnog ili potpunog stipendiranja polaznika. Detaljne informacije o uputama za sudjelovanje, pravima i obvezama, postupku i cijenama prijave i participacije za zimski majstorski ciklus bit će pravodobno objavljene na službenoj internetskoj stranici ARDEA Masterclassa (www.ardea.ba).

Za više informacija o seminaru, uvjetima pristupanja i postupku prijave posjetite službenu stranicu Međunarodnog seminara klasične glazbe ARDEA 2023 (www.ardea.ba).

International Classical Music Masterclasses ARDEA 2023 are coming to Čapljina for the seventh time, and during the summer master cycle, they will host nine excellent instrumental pedagogues, respected professors both from Bosnia and Herzegovina and the world. They will host several artistic collaborators, concert performers and lecturers and enable a unique synthesis of all aspects that lead young musicians from the classroom to the concert stage. The summer master cycle starts on 6 June and lasts until 3 September, and the ARDEA 2023 offer includes 4 instrumental courses – seminars for violin, piano, flute and guitar. The winter master cycle starts on 15 December and lasts until 17 December, and the ARDEA 2023 offer includes an instrumental piano course.

We are pleased to present our ARDEA 2023 lecturers this year:

SUMMER CYCLE

VIOLIN

Goran Končar, Croatia
22 June – 28 June

Evgenia Epshtein, Israel / Croatia
22 June – 28 June

Irena Vučić, Bosnia and Herzegovina
22 June – 28 June

Ivan Batoš, artistic associate

GUITAR

Maroje Brčić, Croatia
12 July – 18 July

Željko Mandarić, Bosnia and Herzegovina
12 July – 18 July

Gabrijela Glavinić, artistic associate

FLUTE

Marko Zupan, Slovenia
20 July – 26 July

Silvia Vukojević, artistic associate

PIANO

Đorđe Stanetti, Croatia
24 July – 30 July

Marijan Đuzel, Croatia
24 July – 30 July

Oliver Kern, Germany
28 August – 3 September

Božidar Vlašić, artistic associate

WINTER CYCLE

PIANO

Dragomir Bratić, Serbia
15 December – 17 December

Gabrijela Glavinić, artistic associate

Important: the instructions for participation, rights and obligations, procedure and prices of application and participation for the winter master cycle are not the same as for the summer master cycle. The winter master cycle does not include the possibility of partial or full scholarships for participants. Detailed information on the instructions for participation, rights and obligations, the procedure and prices of application and participation for the winter master cycle will be published in due course on the official website of the ARDEA Masterclasses (www.ardea.ba).

 

For more information about the seminar, conditions for joining and the application procedure, visit the official website of the International Classical Music Masterclasses ARDEA 2023 (www.ardea.ba).

 

Obrazac prijave/ Application form

Apply

Violinističko natjecanje / Violin competition

Apply