Koncert “Priče o Bachovim invencijama i fugama” u izvedbi Bartolomeja Stankovića (klavir)

Akademija Čapljina uz potporu Federalnog ministarstva kulture i sporta organizira koncert “Priče o Bachovim invencijama i fugama”. Koncert će se održati u ponedjeljak, 26.02.2018. godine u 19:00 sati u crkvi Sv. Franje Asiškog u Čapljini. Na koncertu će nastupiti Bartolomej Stanković sa svojim izvedbama na klaviru.
Program koncerta:

15 Dvoglasnih invencija BWV 722-786
Preludij i fuga u C-duru WTK | BWV 846
Preludij i fuga u C-molu WTK | BWV 847
Toccata u e-molu BWV 914
Talijanski koncert u F-duru BWV 971
Allegro – Andante – Presto